EXPLOSION

Longing.. waiting for.. seed, soil, shot.. superpower come, come.. waiting for.. Längtar.. väntar på… frö, jord, skott…superkrafter kom, kom .. väntar på

A SPARK CAN IGNITE A FIRE!    / EN GNISTA KAN TÄNDA EN BRAND!

Swedish author P O Enquist’s ‘The Visit of The Royal Physician’s (Livläkarens besök)’   ‘Året är 1768. Kung Christian VII av Danmark anses vara galen och hovet låter anställa en livläkare för att tygla hans utbrott. Livläkaren Johann Friedrich Struensee visar sig vara en upplysningsman. Snart är han inte bara kungens förtrogne utan ges även … More A SPARK CAN IGNITE A FIRE!    / EN GNISTA KAN TÄNDA EN BRAND!

DUKTIG FLICKA SYNDROM –  ‘GOOD GIRL SYNDROME’

“Good girl” princesses  caught in the “cleverness trap”. Burnt out, stressed out, depression…therapy. .. Old books for young girls…in swedish! Books, books…no TV, no internet, no twitter, no facebook, no travel by air, no holiday abroad… only books and dreams.  Today clearing out the bookshelf. Of interest for anyone, good in swedish….books for young girls … More DUKTIG FLICKA SYNDROM –  ‘GOOD GIRL SYNDROME’