SNOW IN MAY

Hej! Väx inte för fort! Ute storm, regn, hagel, snö Majsolen kommer! Hi! Don’t grow too fast! still storm, rain, hail, snow outside Sun will come, it’s May!

Reine Claude

Gammalt plommonträd Växer vilt ur sprucken bark Reine Claude till tusen Reine Claude old plumtree grows wild out of cracked bark green plums for thousands

EXPLOSION

Longing.. waiting for.. seed, soil, shot.. superpower come, come.. waiting for.. Längtar.. väntar på… frö, jord, skott…superkrafter kom, kom .. väntar på