CHILDREN – LEARNING – SURFING

Ska försöka läsa Torkel Klingbergs bok ‘Hjärna, gener och jävlar anamma’. Om barns lärande bl a. Verkar spännande. Pedagogik. Will try to read Torkel Klingberg’s book ‘Brain, genes and fighting spirit/grit’. Children’s learning…Seems exciting. Pedagogy. Torkel Klingberg, MD, PhDProfessor in Cognitive NeuroscienceKarolinska Institutet His research continues to focus on ways in which the human brain … More CHILDREN – LEARNING – SURFING

MIDDAG PÅ EN KVART – SEXÅRINGEN GILLAR  /   15 MINUTES MEAL – SIX YEAR OLD BOY LIKES

Snabbt, snabbt.   Hacka, hacka. Endast tomatsåsen fick omsorg…och kärlek. Var och en gör sina egna pizzabitar. Barnbarnet, 6 år, tyckte det var roligt. Och smaskigt! Gott! Quickly, quickly. Chop, chop. Only tomato sauce, we cooked  with care…and love. Everyone makes their own pizza slices . Grandchild, 6 years,  thought it was fun.  And delicious! … More MIDDAG PÅ EN KVART – SEXÅRINGEN GILLAR  /   15 MINUTES MEAL – SIX YEAR OLD BOY LIKES

SKATT PÅ FLYG – RÄDDA VÅR JORD? / TAX ON FLIGHT – SAVE EARTH?

SLUTA FLYGA… Några tankar om flyg och jordens undergång .  Vi är pensionärer och har tid att ta tåg och cykel. I Sverige. Har inte slutat att flyga. Långt. Ibland. Dit inga tåg går. Nu blir jag säkert mobbad…  Lägga ner alla flyg tror jag inte på. Att alla ska stanna hemma och ha kontakt … More SKATT PÅ FLYG – RÄDDA VÅR JORD? / TAX ON FLIGHT – SAVE EARTH?