IKEA

Vad gör man inte för sina sopor! Efter FYRA besök på IKEA denna veckan har vi äntligen fått vaskaskåpet att fungera. Vår köksinredning är 20 år gammal och de nya sopsorteringskärlen passar inte riktigt…men, som sagt, efter att ha ränt runt hela IKEA med skisser och tumstock, fått råd av experterna, plockat alla prylar på självplockavdelningen, hem och tänkt mer…ändrat planerna…tillbaks …plockat fler prylar…fått hjälp av snickare…så har vi äntligen fått en bra källsortering under vasken!

Tre gatlopp i Ikeas labyrint (hur många km?). Ok, varje besök gav en fika med jordgubbscheesecake i kaféet. 

What do we do for our waste in the kitchen?!  After FOUR visits to IKEA in one week, we finally got the cabinet under the sink to work. Our kitchen fittings are 20 years old and the new cabinets and drawers do not fit properly … but, as I said, after running around in IKEA with sketches and folding ruler, after good advice from the experts, after searching for all the gadgets at the pick yourself department, back home and thinking more… changed plans … back …  more gadgets … help from carpenter… at last we have finally got a good waste separation under the sink!

Three tours in the Ikea labyrinth (how many km?)!  Ok, every visit gave a coffee with strawberry cheesecake in the café. .. 


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s