LÄS !! /READ !! SURE TRANSLATION WILL COME!

För något år sedan läste vi denna bok (Innan floden tar oss) av Helena Thorfinn. Där följde vi Sofia, biståndschef på svenska ambassaden i Dhaka, huvudstaden i Bangladesh, och Janne, som motvilligt ställde upp som medföljande man som tog hand om hem och barn. Det hände mycket! En riktigt bra och spännande bok.

/A year ago, we read this book (“before the river takes us”) by Helena Thorfinn. There we followed Sofia, deputy chief of the Swedish Embassy in Dhaka, the capital of Bangladesh, and Janne, who reluctantly stood up as accompanying husband who took care of home and children. It happened a lot! A really good and exciting book.

Vi har väntat på nästa bok…

Nu har den äntligen kommit! (Den som går på tigerstigar). Samma Sofia… med ambition att verka för jämställdhet och mänskliga rättigheter. .. återvänder till Dhaka med man och barn. Nu har mycket förändrats, terrorn har slagit till och med den chock och rädsla… 

Har börjat läsa och sitter fast!

/We have been waiting for the next book …

Now it has finally arrived! (“The one who walks on tiger trails”). Same Sofia … with an ambition to promote equality and human rights. .. returns to Dhaka with husband and child. Now much has changed, the terror has hit hard and now people feel shock and fear …
I have started reading and I’m stuck!


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s