CARL VON LINNÉ – SWEDISH FLORA

Denna boken hade vi i skolan. FLORAN. Vi började samla, undersöka och pressa växter redan första året. Jag var 6 år då. Det var roligt att lära sig om växternas sexualliv. Och hur de var i släkt med varandra. Familjer, ståndare,  pistiller, korg, ax…foderblad, kronblad. Floran står fortfarande i bokhyllan. Ibland slår man upp något. Vad heter växten?  Spröda, gulnade, torkade blad och blommor kan fortfarande ramla ut ur gamla böcker.

Jag minns inte att läraren berättade om bokens författare. LINNÉ. Kanske fick vi höra att han studerade och var känd. Han reste mycket. Och gjorde fina teckningar. Vi hade vackra planscher som läraren hängde upp i klassrummet.

/We had this book at school. FLORA. We started collecting, investigating and squeezing plants already the first year. I was 6 years old then. It was fun to learn about the sex life of the plants. And how they were related to each other. Families, stalks, pistils, basket, ax, petals… FLORA is still in the bookshelf. Sometimes you turn something up. What is the name of the plant? Old, yellowed, dried leaves and flowers can still fall out of  old books on the shelf. 

I can’t remember the teacher telling us about the author of the book. Linne’. Perhaps we were told that he studied and was wellknown. He traveled a lot. And he made drawings. We had beautiful posters that the teacher hung up in the classroom.


FLERA MÖTEN MED CARL VON LINNÉ. 

De senaste två åren har jag mött Carl von Linné vid flera tillfällen. Och blivit intresserad av mannen som skrivit vår gamla skolbok. FLORAN. Vem var han? Hur var hans liv? Pojken som föddes i lilla Råshult i Småland. På 1700-talet.

/During the last two years I have met Carl von Linné on several occasions. And become interested in the man who wrote our old school book. THE FLORA. Who was he? How was his life? The boy who was born in little Råshult in Småland. In the 1700s.

1. 

2016. Ett besök på NATIONAL MUSEUM  i MANILLA (!) Mycket intressant. Filippinernas spännande historia. Folkens liv i olika regioner på de 7000 öarna. Kläder, språk, vapen, sjöfart, hushåll. Kontakter med hela världen, handelsvägar, krig, spanjorer, japaner, amerikaner…   Plötsligt blev vi chockade. Vi kom in i en avdelning som visade vår svenska Carl von Linné. Va!? Var han känd här?! På andra sidan jordklotet!/

2016. A visit to the NATIONAL MUSEUM in MANILLA (!) Very interesting. Philippines’s exciting story. The people’s lives in different regions of the 7000 islands. Clothing, language, weapons, shipping, household. Worldwide contacts, commercial, war, Spaniards, Japanese, Americans …Suddenly we were shocked. We entered a department that showed our Swedish Carl von Linné. Huh !? Was he known here ?! On the other side of the globe!

2. 

Förra sommaren. En promenad med goda vänner i en fantastisk trädgård, LINNÉTRÄDGÅRDEN I UPPSALA som anlagts på 1650-talet av med. professor Olof Rudbeck. Trädgården hade förvildats efter hans död. Men 1729 kom den unge Carl Linnaeus till platsen för att undersöka blommorna. Han blev senare föreståndare för trädgården och arrangerade växterna enligt sitt sexualsystem./

Last summer. A walk with friends in a fantastic garden, LINNÉTRÄDGÅRDEN, Linne’s garden, in Uppsala, built in the 1650s by Professor Olof Rudbeck. The garden had grown wild after his death. But in 1729 the young Carl Linnaeus came to the spot to investigate the flowers. He later became the director of the garden and arranged the plants according to his sexual system.

3. 

2017 maj. Ett besök på den lilla GÅRDEN I RÅSHULT i Småland.  Här föddes han och växte upp. Den unge pojkens intresse för växter och natur startade här. Jag tänker på hur han studerade, undersökte och klassificerade. I denna lilla stugan, i fotogenlampans  sken!/

2017 May. A visit to the little farm in RÅSHULT. Where he was born and grew up. The young boy’s interest in plants and nature started here. I can think of how he worked, examined and classified… In this little cottage, in the light of the kerosene lamp!

Det blev en lång resa med Carl von Linné.  Vill besöka Råshult en gång till. När allt står i sommarens prakt!/

It was a long journey with Carl von Linné. Would like to visit Råshult again. After all, in the glory of summer!


2 thoughts on “CARL VON LINNÉ – SWEDISH FLORA

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s