EMERGENCIA –  ONE VOICE FROM MADAGASGAR

Christiane  Ramanantsoa, Madagaskar, berättar om en tonårig flicka (C. R.?) som upplever en familjesammankomst i en hemby. Stor fest med riter, famadihana, att vända de döda.  Man tar fram döda ur gravarna och ger dem ny svepning för att värma och hedra dem. Först säger hon till sin pappa och familjen… ‘att de inte är kloka! De borde leva i nuet och det moderna samhället!’ Senare berättar hon om hur hela släkten samlats, ätit, dansat och läst poesi tillsammans. Och hur  hon blivit medveten om hur viktigt det är att känna närheten till sina förfäder. Inte bara för att förfäderna ska få det bra…utan också hur man borde tacka de döda för vad de hade gett till de levande. 

Intressant och rolig läsning – med mycket humor.

Christiane Ramanantsoa, ​​Madagascar, tells us about a teenage girl (C. R.?) Who experiences a family gathering in a hometown. Great party with rites, famadihana, ‘turning of the bones’ .Family graves are opened the remains of the dead ancestors are brought out to be wrapped in new silk shrouds in order  to warm and honor them. At first she tells her father and family …:  ‘you are crazy! You should live now!…. in the present and modern society! ‘ Later she tells us how the whole family, rich and poor had gathered, they had a good time together with lots of food, they had danced and read poetry together. And how she had got aware of the importance of feeling close to the ancestors. Not only because the ancestors will feel good … but also how much the living had  to thank the dead for what they had given to the now living.

 Interesting and fun reading – with a lots of humor.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s