EMERGENCIA- 18 VOICES… Nawal El Saadawi 

Nawal El Saadawi, , människorättsaktivist, författare, läkare…en av mina favoriter, som skrivit så många romaner. Om Egypten, kvinnor, fängelse… /

Nawal El Saadawi, human right activist, author, doktor…  one of my favorites, who has written so many books. Egypt, women, prison…


  • I denna bok, Emergencia, skriver hon en text ‘En hyllning till mina afrikanska rötter’. Hon diskuterar begreppet ‘afrikan‘. Vem är afrikan? Hudfärg? Nord/syd? Är det väst som definierar? Hon följer sina egna rötter långt söderut längs Nilen ända till dess källa. Hennes förfäder från Viktoriasjöns stränder… 
  • Hon diskuterar också hur ‘Afrika är en lidande kontinent…’ där män, kvinnor och barn får betala priset för ‘en kapitalistisk globalisering’.  Men hon slutar med ‘Vi behöver tänkare som är krigare och krigare som är tänkare…Vi behöver producera vad vi äter och äta vad vi producerar för vi lever på en av världens mest bördiga och rika kontinenter. Men nu, trots alla svårigheter, att folk överallt, återigen, rör sig framåt.’
  • /In this book, Emergencia,  she writes an essay ‘A tribute to my African roots’. She writes about the concept ‘african“. Who is an African? A question of skincolour? North/south? Who defines? West? She follows her own roots. Far south along the Nile river, far south to the source… her grandparents from the banks of Lake Victoria…
  • She also discusses how ‘Africa is a suffering continent …’ where men, women and children pay the price for ‘a capitalist globalization’. But she ends with ‘We need thinkers who are warriors and warriors who are thinkers … We need to produce what we eat and eat what we produce because we live in one of the world’s most fertile and rich continents. But now, despite all the difficulties, people everywhere, again, move forward. ‘

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s