LINK AND SHARE

Idag vill jag försöka lära mig hur man kan länka och dela sin blogg. Läste ett inlägg ‘HOW TO LINK TO ANOTHER BLOG’. Mycket pedagogiskt upplagt. Fyra steg med bilder och anvisningar om hur man skulle göra. Ok. Jag försökte. Men… inte fungerade det för mig!

Efter många försök och misstag så tror jag att jag lyckades hitta denna bloggares webb adress. ..http… Jag kopierade…och gjorde ett eget inlägg…Sedan skulle jag trycka på ikonen ‘link’. Men, men…inte f-n kunde jag hitta den!

Istället gick jag till ‘visa admin’ och ‘dashboard’ och ‘links’. Och där kunde jag klistra in min bloggväns adress. Oj, oj…

Skrev ett eget litet inlägg. Och då kom ikonen link upp. Tryckte på försök… och fick svar. TACK ANNA !  Det hade fungerat!

Huh! Så mycket trixande. Passade också på att länka till Facebook.

Men, men…vad ska allt detta vara bra för? Att länka hit och dit… 

Jag har ju haft min blogg nu mer än ett år. Jag bara skriver. När jag får lust. Om allt mellan himmel och jord. Och har fått sååå många kontakter i hela världen. Det är mycket kul!

Skulle gärna vilja lära mig mer! Och få lite ordning. Hur använda meny. Kategorier och taggar. Och nu…länkar! Ibland tror jag att jag är för gammal. Ungdomar verkar fixa allt så lätt. Men jag säger som jag sa när jag startade upp bloggen: Bojan, 103 år gammal, sa i Skavlans TV-soffa “Jag heter Bojan, är 103 år och är bloggare”. Då tänkte jag: Kan hon, så kan jag! Jag är bara 70+

.
 / Today, I want to try to learn how to link and share. Read a post ‘HOW TO LINK TO ANOTHER BLOG’. Very educationally organized. Four steps, photos and instructions on what to do. Ok. I tried. But … it did not work for me!

After many trials and errors, I think I managed to find the bloggers’ website address. ..http … I copied it … and made a separate post … Then I would tap on the ‘link’. But, but … I couldn’t find it!

Instead, I went to ‘show admin’ and ‘dashboard’ and ‘links’. And there could I could paste my blog friend’s address. Uh-oh…

Wrote a new small post. And now the link-icon came up. Pressed … and got reply! Thank you Anna! It had worked!

Huh! So many tricks! Made a link to Facebook also.

But, but … Why? All this good for what!? Linking to and fro …

I’ve had my blog is now for more than a year. I just write. When I feel for writing. About everything between heaven and earth. And have got sooo many contacts worldwide. It is very fun!

Would love to learn more! And get some order. How to use the menu. Categories and tags. And now … links! Sometimes I think I’m too old. Young people seem to manage everything so easy. But I say, as I said when I started the blog: Bojan, 103 years old, said in Skavlans TV sofa “My name is Bojan, 103 years old and a blogger”. Then I thought: If she can, so can I! I’m just 70+.

 

 


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s