A SPARK CAN IGNITE A FIRE!    / EN GNISTA KAN TÄNDA EN BRAND!

Swedish author P O Enquist’s ‘The Visit of The Royal Physician’s (Livläkarens besök)’  

‘Året är 1768. Kung Christian VII av Danmark anses vara galen och hovet låter anställa en livläkare för att tygla hans utbrott. Livläkaren Johann Friedrich Struensee visar sig vara en upplysningsman. Snart är han inte bara kungens förtrogne utan ges även total makt att stifta lagar. Livläkaren inleder dessutom en passionerad kärleksaffär med den ensamma drottningen, Caroline Mathilde. Tillsammans med henne genomför han en revolution som syftar till människans frihet och jämlikhet. Men hovet mullrar i bakgrunden och kämpar för att återställa makten till kyrkan och monarkin. Samtidigt växer ett barn i drottningens mage…/

The year is 1768. King Christian VII of Denmark considered crazy and the court employ a personal physician to curb his outbursts. Royal Physician Johann Friedrich Struensee proves to be a man of enlightenment. Soon, he is not only the king’s confidant, but also given absolute power to make laws. Royal Physician also beginning a passionate love affair with the lonely queen, Caroline Mathilde. Together with her, he performs a revolution aimed at human freedom and equality. But the court rumbles in the background and are struggling to restore power to the church and the monarchy. While a baby grows in the queen’s belly …’

Spännande, underhållande, intressant kväll på teater Hipp i Malmö.

Kungen knäpper med fingrarna…och gubbarna runt det ovala bordet applåderar och bugar… Livläkaren tar makten. Idéer om frihet och jämlikhet.

 Lagar och reformer skrivs snabbt, snabbt… som Trumps i USA… 

/ Exciting, entertaining, interesting evening at the theater Hipp in Malmö.

The King snaps his fingers … and the guys around the oval table applaud and bow … 

The Royal Physician takes power. Ideas of freedom and equality.

 Laws and reforms written quickly, quickly … as Trump in the United States …

Brinnande  passion…revolution… en gnista kan tända en brand! Och allt blir katastrof och död.

/ Burning  passion … revolution … a spark can ignite a fire! And everything is disaster and death.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s