AMA ATA AIDOO – CHANGES A LOVESTORY…

Ama Ata Aidoo, född 18 februari 1942 i Saltpoint, Ghana, är en ghanansk författare. Hon har undervisat vid universitet i USA och Afrika, och var en kort tid undervisningsminister i Ghana. Hon gick i frivillig exil 1983 och bosatte sig i Zimbabwe. Wikipedia

Ama Ata Aidoo, born February 18, 1942 in Salt Point, Ghana, a Ghanaian writer. She has taught at universities in the United States and Africa, and was briefly minister of education in Ghana. She went into voluntary exile in 1983 and settled in Zimbabwe. Wikipedia
​LÄSER JUST NU FÖRÄNDRINGAR. NÅGON SOM FÖRSTÅR BEGREPPET ‘ÄKTENSKAPLIG VÅLDTÄKT’? DET VAR NÅGOT NYTT FÖR KVINNOR I GHANA…. INTRESSANT BOK! INTRESSANT FÖRFATTARE!
Just now reading ‘CHANGES-A LOVE STORY’. SOMEONE WHO UNDERSTANDS THE CONCEPT ‘MARITAL RAPE’? IT WAS SOMETHING NEW FOR WOMEN IN GHANA …. INTERESTING BOOK! INTERESTING AUTHOR!


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s