FACEBOOK – BAD OR GOOD?

För ett par veckor sedan var jag övertygad om att facebook inte var bra.   Är mycket medveten om att det skrivs en massa skräp. Att det finns grupper där man smutskastar och förnedrar. Man väljer ju själv vilka vänner och grupper man vill följa… Men ändå..några av mina vänner hade reagerat negativt…. man kan faktiskt förstöra vänskap. Inlägg kan reta. De kan misstolkas. Ibland vara orsak till ilska. Ibland såra. Då bestämde jag mig för att gå ur. Ta bort kontot helt. Radera allt. 
Jag skrev ett inlägg: ‘Tack till alla mina 63 fbvänner! Sju år med Facebook. Så mycket roligt, så mycket intressant, så mycket vackert, vi har följt varandra, gillat, kommenterat och delat, massor med berättelser, massor med vackra bilder, massor med kärlek. Efter sju år är det svårt att rensa bort bland alla bilder. Jag har försökt. Sätta sekretess. Men nu väljer jag att försöka ta bort hela kontot. Får se om jag kan… Klick, facebook bort!’

Jag fick många kommentarer : Nej! Gör inte så! Det kom mest positiva kommentarer…nej Lena, det är inte så farligt… . stanna kvar så vi kan fortsätta hålla kontakt genom facebook…. man får många fina idéer…givande diskussioner….Jag hade fått information från facebooks support. Det skulle ta 90 dagar för att få hjälp med att radera allt. 

Men jag är inte sämre än att jag kan ändra mig!   Jag stannar kvar på fb! Har tänkt mycket, pratat med mina bästa vänner, insett att jag skulle sakna så många…så mycket… förlora så viktiga kontakter! Jag har ändrat mig. Klickar inte på knappen ‘facebook bort’. Fb innebär mycket positivt! Nu har jag lagt mycket tid på att rensa mitt konto….fortsätter rensa bort allt som kan tänkas irritera, reta och såra någon. 

Vad tycker ni? Om facebook och andra sociala medier.

A couple of weeks ago I was convinced that facebook was not good. Very well aware about all junk. That there are groups where they smear and humiliate. Ok you yourself choose friends and groups you want to follow … But still … some of my friends had been hurt..you can actually ruin friendship. Posts can be misinterpreted. Sometimes be the cause of anger. Sometimes hurt. Then I decided to quit. Delete the account completely. Delete everything.
I wrote a post: “Thanks to all my 63 fb friends! Seven years of Facebook. So much fun, so interesting, so very beautiful, we have followed each other, liking, commenting and sharing, lots of stories, lots of beautiful pictures, lots of love. After seven years, it is difficult to clear out among all photos. I have tried.  But now I choose to delete the entire account. We’ll see if I can … Click, Facebook away! ‘

I received many comments: No! Do not do that!  Mostly positive comments … No Lena, it’s not so bad …. stay so we can continue to keep in touch through facebook …. we share many good ideas … fruitful discussions. 
By then I had got information from Facebook’s support. It would take 90 days to erase everything.

Ok,  I am not a person who cannot change my mind!    I remain on fb! Have been thinking a lot, talked with my best friends, realized that I would miss so many … so much … miss so many for me important contacts! I have changed my mind. Will not click on the ‘delete facebook’. Fb brings much good.  Now I have spent some time cleaning my account …. anything that might irritate, annoy or hurt anyone.
Your opinion? About facebook and social media generally.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s