A SPARK CAN IGNITE A FIRE!    / EN GNISTA KAN TÄNDA EN BRAND!

Swedish author P O Enquist’s ‘The Visit of The Royal Physician’s (Livläkarens besök)’   ‘Året är 1768. Kung Christian VII av Danmark anses vara galen och hovet låter anställa en livläkare för att tygla hans utbrott. Livläkaren Johann Friedrich Struensee visar sig vara en upplysningsman. Snart är han inte bara kungens förtrogne utan ges även … More A SPARK CAN IGNITE A FIRE!    / EN GNISTA KAN TÄNDA EN BRAND!

CHILDREN – LEARNING – SURFING

Ska försöka läsa Torkel Klingbergs bok ‘Hjärna, gener och jävlar anamma’. Om barns lärande bl a. Verkar spännande. Pedagogik. Will try to read Torkel Klingberg’s book ‘Brain, genes and fighting spirit/grit’. Children’s learning…Seems exciting. Pedagogy. Torkel Klingberg, MD, PhDProfessor in Cognitive NeuroscienceKarolinska Institutet His research continues to focus on ways in which the human brain … More CHILDREN – LEARNING – SURFING

MIDDAG PÅ EN KVART – SEXÅRINGEN GILLAR  /   15 MINUTES MEAL – SIX YEAR OLD BOY LIKES

Snabbt, snabbt.   Hacka, hacka. Endast tomatsåsen fick omsorg…och kärlek. Var och en gör sina egna pizzabitar. Barnbarnet, 6 år, tyckte det var roligt. Och smaskigt! Gott! Quickly, quickly. Chop, chop. Only tomato sauce, we cooked  with care…and love. Everyone makes their own pizza slices . Grandchild, 6 years,  thought it was fun.  And delicious! … More MIDDAG PÅ EN KVART – SEXÅRINGEN GILLAR  /   15 MINUTES MEAL – SIX YEAR OLD BOY LIKES