@Ygeman, GÖR NÅGOT, DO SOMETHING, PLEASE

​@Ygeman Jag var med och tog emot många ensamkommande, hoppfulla, mycket trevliga pojkar på Malmö centralstation hösten 2015.

En kopp varmt te, en varm jacka och WELCOME TO SWEDEN! 

Är det de killarna som nu vill ta sina liv?!

Flera ensamkommande pojkar har tagit sina liv”

Ska vi  få skämmas?

Eller välkomna dem, få se dem utbilda sig och vara våra svenska vänner och kollegor!

Gör något! Please

Several unaccompanied boys have taken their lives
“Several unaccompanied boys have taken their lives”

@Ygeman (minister swedish goverment), I was there, when many unaccompanied, hopeful, very nice boys arrived at Malmö Central Station autumn 2015.

A cup of hot tea, a warm jacket and WELCOME TO SWEDEN!

Are they the guys who now want to take their lives ?!

Should we be ashamed?

Or welcome them, seeing them get education and be our Swedish friends and colleagues!

Do something! Please


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s