A blue Rolls Royce and children die of starvation.

“ANALYSIS · In northeastern Nigeria, starvation threat has become acute, according to the UN’s seven million people in need of help. Years of terror from the Islamist Boko Haram has transformed the poorest part of the giant Nigeria to a disaster area, writes Swedish Television’s correspondent in Africa.
“ANALYS · I nordöstra Nigeria har svälthotet blivit akut och enligt FN är sju miljoner människor i behov av hjälp. Åratal av terror från islamistiska Boko Haram har förvandlat den fattigaste delen av det jättelika Nigeria till ett katastrofområde, skriver  SVT:s korrespondent i Afrika./
ANALYSIS · In northeastern Nigeria, starvation threat has become acute, according to the UN’s seven million people in need of help. Years of terror from the Islamist Boko Haram has transformed the poorest part of the giant Nigeria to a disaster area,”..writes Swedish Television’s correspondent in Africa….

“..Nigeria has a long way to go to create an egalitarian society between north and south. On my last visit to the country’s economic center of Lagos in the south I got to know a young man who collects cars …Rolls Royce. He had a black and white, but lacked a blue. But by little googling found a blue Rolls Royce in the United States. The he bought for a million dollars.

At the same time, children die of starvation a few hours’ flight north.”/

“..Nigeria har en lång väg att vandra för att skapa ett jämlikt samhälle mellan norr och söder. Vid mitt senaste besök i landets ekonomiska centrum Lagos i söder lärde jag känna en ung man som samlar på bilar av märket Rolls Royce. Han hade en svart och en vit, men saknade en blå. Men genom lite googling hittade en blå Rolls Royce i USA. Den köpte han för en miljon dollar.

Samtidigt dör barn av svält några timmars flygresa norrut.”


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s