W INTER OUTSIDE

Två grader, hård vind, snö/Two degrees, strong wind, snow

Stay inside and read.

Clear in the closet.

Throw away expired medications from the cabinet.

Reading interesting blog posts. WordPress. Twitter. News. Some Likes. Some comment. Share…

See Obama’s last speech on TV. Some tears.

Live on left-overs from the fridge.

Play with my tablet …

Entering family and friends’ birthdays to the Calendar app. A job to do every year in January … puh

Now discovering something I have not known before … that you can click on ‘repeat’! … Every day … Weekly … or ‘Annually’.

 Then select the period … until … ex 2022 …

– or ‘Forever’!

Ha! Now I will get a reminder every birthday! All loved ones! FOREVER!!!

Amazing …. as long as I live …and Google!/

Sitta inne och läsa.

Rensa i garderoben.

Slänga utgångna mediciner från skåpet.

Läsa intressanta blogginlägg i 

WordPress. Twitter. Nyheter. Gilla några. Kommentera. Dela…

Se Obamas sista tal på TV. Lite tårar.

Äta rester från kylen.

Pyssla med surfplattan…

Skriva in familj och vänners födelsedagar i appen Kalender. Jobbigt att göra det varje år i januari…puh

Upptäcker nu något som jag inte känt till förut… att man kan klicka på ‘upprepa’!… Varje dag…Veckovis…eller

‘Årligen’. 

– sedan välja period…till och med…slutår… ex 2022…

– eller ‘För evigt’!

Ha! Nu kommer jag att få påminnelse varje födelsedag! Alla nära och kära! FÖR EVIGT…

Fantastiskt….så länge jag och Google lever!


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s