BAGAMOYO.  FISKE – OCH SLAVHANDEL HAR BLIVIT MÅNGKULTURELL STAD 

Vi var här för 40 år sedan. Då slirade vi på en väg av djup sand.
Nu fin asfalterad väg 75 km norrut från Dar. Vid Indiska oceanen. Staden är full av nya stora bilar och motorcyklar. Men vi föredrar att åka öppen tuk-tuk.

/We were here 40 years ago. Cruised on a road of deep sand. Now fine paved road 75 km North of Dar. By the Indian Ocean.  The town is full of new cars and motorbikes.  But we prefer to go in open tuk-tuk.

 HISTORIA BAGAMOYO, enl Wikipedia

Under 1800-talet en viktig handelsort pga fin hamn, bördigt inland och bra läge. Zanzibar behövde arbetskraft till kryddodlingarna och Said ibn Sultan, sultan av Oman,  och hans son, sultan av Zanzibar, lade grunden till stor handel med mat, slavar och elfenben.

Bagamoyo var slutstation för slavrutten från Ujiji vid Tanganyikasjön. 1200 km fick slavarna gå till fots, fastkedjade, lastade med stora elfenben, för att skeppas till Zanzibar slavmarknad. (Den har vi besökt). Hela denna rutt föreslogs 2006  av UNESCO som världsarv. 

/ History Bagamoyo, according to Wikipedia:
 During the 1800s an important market for trade,  due to fine harbour, good soil for crops in inland and convenient location. Zanzibar needed labor to spicefarms. Said ibn Sultan, sultan of Oman, and his son, Sultan of Zanzibar, started up this trade with food, slaves and Ivory. Bagamoyo was end of the slave route from Ujiji at Lake Tanganyika. The captured slaves had to walk by foot 1200 km,  chained, loaded with large Ivorytusks, to eventually be shipped to Zanzibar slave market.   This long route was proposed  UNESCO World Heritage site in 2006.

Slutet 1800 – talet. 

 Européerna kom hit. Burton, Speke, Stanley och Grant provianterade och skaffade bärare i Bagamoyo för att söka Nilens källa. Livingstone kom hit som död. 1873. Förvarades i ett kyrktorn en natt i väntan på högvatten för transport till Zanzibar och London.
Katolska missionärer kom och tog hand om barn som befriats ur slaveri.
Andra sultanen av Zanzibar sålde Tanzanias kust till Tyskland, som fortsatte bygga hus i Bagamoyo. 
Men lilla Dar es Salaam hade djupare hamn och fick järnväg till inlandet. Det blev slutet för de gamla  handelsvägarna.

/Late 1800.

 Europeans arrived. Burton, Speke, Stanley and Grant got equipped and got carriers in Bagamoyo and before tracking into the country in search for the Nile source. Livingstone came here as a dead man. 1873. Was kept for one night in a churchtower. They had to wait for high tide to be able to take him to Zanzibar and London.

 Catholic missionaries came and took care of children, freed from slavery. 

Second Sultan of Zanzibar sold Tanzania Coast to Germany and the Germans continued to build houses in Bagamoyo. 

The little town Dar es Salaam had deeper harbour and got railway  to inland and that was the end of the old traderoutes 

SENASTE ÅRHUNDRADET

Frigivna slavar har fått lite mark och har stannat här. 

Regeringen har satsat på flera stora utbildningar i Bagamoyo, t ex solenergiteknik, medicin, kulturskolan (musik, målning, skulptur..), båtbyggeri ..det ska byggas en stor hamn, gasutvinning…

Här finns nu folk från hela Tanzania,  många språk, många religioner. Mycket multikulturella. 

Vi lyssnar till kyrkklockor, morgonbön, moskéernas böneutropare, jazz/blues/rap/kongolesiskt och traditionell ngomas/trummor. Igår kväll populära JhikoMan Afrikabisa band (från Bagamoyo ) på Karibu Music Festival: ..’Se vad dom har gjort mot oss…slaveri…kolonisation…nu är det tid för…’

Dessutom har marken blivit mycket dyr. Granntomten, där kor och getter betar, ägs av en lokal kvinna. Är till salu. Två miljoner dollar. Fin strandtomt. 

Givetvis finns det investerare. Med kapital. Som alltid.

/LAST CENTURY

Released slaves got a small plot and have stayed here. 

Government has focused on several major training in bagamoyo, such as solar technology, school of medicine, culture school (music, painting, sculpture ..) , shipyard, they plan for a new harbour, gas plants.

Now a mix of people from all regions in Tanzania, many languages, many religions. We listen to the Church bells,  muezzins , Jazz / Blues / rap / kongostyle and traditional ngomas / drums. Last night popular JhikoMan Afrikabisa band (from Bagamoyo ) at Karibu Music festival…something like: ‘…look what they have done to us…slavery…colonialism..it’s about time….”

In addition, the ground has become very expensive. The neighboring plot, where cows and goats are grazing, owned by a local woman is for sale. Two million dollars. Fine beachfront. 

Of course, there are investors. Money. As always.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s