ZANZIBAR – STONE TOWN – 40 ÅR SEDAN

Gamla bilder/ Old pictures (dias)

Min man och jag var på Zanzibar för 40 år sedan. Kul att se förändringar. Tex statyn av gamle Livingstone har rivits, hamnen har blivit en stor, kaotisk containerhamn, husen som portugiser och araber byggde på 1500-talet står kvar…något mer fläckade av ålder (Stonetown är skyddat världsarv).Nu korsas gränderna av elledningar som hänger i stora nystan, paraboler och antenner på tak och balkonger. Motorcyklar far fram som galningar i de trånga gångarna.  För övrigt är trafiken fruktansvärd i stan.

(I nästa inlägg ska jag visa bilder från idag)


My husband and I were in Zanzibar 40 years ago. Interesting to see the changes. Statue of old Livingstone has been demolished, the port has become a huge, chaotic container port, houses the Portuguese and the Arabs built in the 1500s remains … something more stained with age (Stone Town is protected World Heritage Site).Now the streets are crossed by power lines that hang in large balls, satellite dishes and antennas on the roofs and balconies and motorcycles going crazy in the narrow aisles. Moreover, the traffic is terrible in town.

(Next post new pics of today)


2 thoughts on “ZANZIBAR – STONE TOWN – 40 ÅR SEDAN

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s