DEMOKRATI – FACEBOOKRATI

Några intressanta klipp ur Anna-Lena Laure’ns artikel efter möte med Anne Applebaum i DN.

Anne Applebaum är en av 2000-talets mest inflytelserika publicister och tänkare. Hon manar till motstånd mot det hon kallar provinsialism – en nostalgisk längtan efter gamla lösningar som bevisligen inte fungerar. DN har träffat Applebaum i hennes hem i Polen.

 ……Du har talat om att vi eventuellt ser ett slut för västvärlden. Varför har politiker som Trump, Le Pen och Geert Wilders blivit så populära?

– De sociala medierna har gett dem en större plattform än någonsin förr. Vi har inte längre någon riksomfattande debatt som alla förväntas följa. Mainstreammedier förlorar mark hela tiden. Alla sitter i sina egna åsiktsbubblor och lyssnar på folk som tycker precis som de själva…det innebär att det blir mycket lättare för politiker som tidigare ansågs marginella att hitta väljare…..

(Jag tänker på … Jesper Strömbäck , professor journalistik o medie/kommunikation…om demokrati…facebookrati...)

forts Anne Appelbaum: ..

..Det finns inte en enda lösning, det behövs många olika. Men jag ser det som helt uppenbart att Facebook, vare sig de vill eller inte, kommer att tvingas göra något åt allt hat som sprids med hjälp av dem. Det finns länder som Tyskland med mycket starka lagar mot hets mot folkgrupp som Facebook bryter emot. Förr eller senare kommer de att bli dragna inför rätta. De kommer att tvingas ta i det här. Jag hoppas att de funderar över det….

.. föreslår att man så långt det bara är möjligt avskaffar anonymitet på sociala medier. En mycket stor del av alla identiteter på Twitter är falska….


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s