SPRING – BLUE SKY

En mycket gammal mugg, mycket rostigt bord, under knotigt gammalt träd som bara blommar och ger oss äpplen varje år. Första rosen kom idag, jag lutar mig till liggläge.
Huvudet skuggat under syren. Himlen är blå. Kan man ha det bättre?!

imageA very old mug, very rusty table, the gnarled old trees just bloom and give us apples every year. The first rose came today, I lean back…
The head shadowed of lilac. The sky is blue. Can we be better ?!

image

image

image

image


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s