SNOW IN MAY

Hej! Väx inte för fort! Ute storm, regn, hagel, snö Majsolen kommer! Hi! Don’t grow too fast! still storm, rain, hail, snow outside Sun will come, it’s May!

Reine Claude

Gammalt plommonträd Växer vilt ur sprucken bark Reine Claude till tusen Reine Claude old plumtree grows wild out of cracked bark green plums for thousands

JANUARY

Njutning tyst och lugn januarisolen här väcker liv och hopp Enjoying quiet and calm the January sun is here raises life and hope